Vergoeding thuisdialyse

Wat krijg je vergoed voor thuisdialyse? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt thuisdialyse vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals bijvoorbeeld WMO) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor jou is.

2018 (net als in 2017)

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.


Ook krijg je een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van hoe vaak je dialyseert:


CAPD € 28,72 per week
CCPD € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuisdialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuisdialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuisdialyse, 6 tot keer per week € 96,09 per week

Je kunt deze kosten maandelijks declareren via het declaratieformulier External link.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 (net als in 2017) is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: dialysecentrum.


Je moet altijd vooraf toestemming (een akkoordverklaring) aan ons vragen.

Vraag jouw behandelend arts bij het dialysecentrum om een brief waarin staat welke vorm van dialyse je gaat doen, waar je dit gaat doen en onder wiens verantwoordelijkheid. E-mail deze brief naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Je leent dit hulpmiddel. Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.