Eigen risico

1. Wat is het eigen risico en wat is het nut?

De overheid wil dat iedereen eerst goed nadenkt of bepaalde zorg echt nodig is. Daarom is er een drempel in de vorm van een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je altijd zelf moet betalen. Daarnaast kun je nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico waardoor je minder premie betaalt.

2. Wat is het verplichte eigen risico?

Bij de basisverzekering geldt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar voor elke verzekerde vanaf 18 jaar. Dit is per premiebetalende verzekerde, per jaar. Het verplichte eigen risico bepaalt de overheid.

3. Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico van € 385,- kun je bij CZdirect ook € 500,- vrijwillig eigen risico erbij nemen. Dan betaal je minder premie. Het eigen risico kiezen dat bij jou past doe je heel eenvoudig online.

4. Wat is het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Het eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor het vrijwillig eigen risico kun je zelf kiezen. Op je polis worden de bedragen van de 2 eigen risico’s niet apart weergegeven maar opgeteld tot één totaal eigen risico.

5. Wat telt wel mee voor mijn eigen risico?

Voor deze kosten uit de basisverzekering moet je onder andere eigen risico betalen:

 • consult bij een medisch specialist
 • operatie/behandeling in het ziekenhuis
 • medicijnen
 • geestelijke gezondheidszorg (psycholoog/psychiater)

6. Wat telt niet mee voor mijn eigen risico?

In 2018 betaal je géén eigen risico voor:


 • een bezoek aan de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • ketenzorg
 • verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • nacontroles van nier- of leverdonoren
 • reiskosten van orgaandonoren
 • voetzorg diabetes mellitus bij een podotherapeut.

Je betaalt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt door je aanvullende verzekering.

7. Wanneer betaal ik het eigen risico?

Heb je kosten gemaakt die onder de basisverzekering vallen? Dan rekenen we het eigen risico 1 keer per 3 maanden met je af. Dus niet iedere keer direct nadat je een arts hebt bezocht of medicijnen hebt gehaald.

8. Hoe betaal ik het eigen risico?

Je kunt het eigen risico op verschillende manieren aan ons betalen:

 • Wij ontvangen de rekening voor de kosten die je hebt gemaakt van je zorgverlener. Wij betalen het hele bedrag. Daarna krijg je van ons een rekening voor het eigen risico dat je nog moet betalen.
 • Je ontvangt een rekening die je eerst zelf betaalt. Daarna stuur je ons de betaalde rekening, bijvoorbeeld met de CZdirect declareren app. Wij berekenen dan de vergoeding waar je recht op hebt. Als je nog eigen risico moet betalen, halen we dat er eerst vanaf. Binnen 5 werkdagen staat de vergoeding op je rekening.
 • Je ontvangt een rekening die je niet eerst zelf betaalt, maar meteen bij ons declareert. Je vraagt aan ons deze rekening voor je te betalen. Als je geen eigen risico meer hoeft te betalen, betalen wij de rekening voor je.

9. Hoe weet ik hoeveel nog over is van mijn eigen risico?

Via Mijn CZ External link kun je online al je verzekeringsgegevens bekijken. Daar zie je ook of jouw eigen risico al is verbruikt.

10. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Naast het eigen risico worden kosten van zorg soms niet helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dan een vast bedrag zelf: de wettelijke eigen bijdrage. Ook dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen bijdrage wordt niet verrekend met het eigen risico. Je openstaande eigen risico wordt dus niet lager na het betalen van een wettelijke eigen bijdrage. Sommige aanvullende verzekeringen van CZdirect vergoeden een aantal van deze eigen bijdragen.

11. Kan ik het eigen risico gespreid betalen?

Verwacht je zorgkosten te maken en betaal je dit bedrag liever niet in één keer? Dan kun je kiezen voor gespreide betaling.


Je kunt bij ons het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen. Dan betaal je in 2018 € 38,50 per maand (maart t/m december) per aangemelde verzekerde. Ook als je nog geen zorgkosten hebt gemaakt, betaal je de termijnen. Heb je aan het eind van het jaar teveel betaald? Dan ontvang je dit bedrag het eerste kwartaal van het jaar erop automatisch terug.

12. Welke datum geldt voor eigen risico bij ziekenhuiszorg?

Bij ziekenhuiszorg bepaalt de startdatum van het traject over welke periode je eigen risico betaalt.


Bijvoorbeeld: je bent onder behandeling van een arts in het ziekenhuis. Op 21 december 2016 had je de eerste afspraak bij je arts. Maar op 6 februari 2017 ben je geopereerd. Zowel de eerste afspraak als de behandeling vallen binnen hetzelfde traject. Omdat de startdatum van je behandeling in 2016 was, betaal je eigen risico over 2016.

13. Waarom betaal je soms meerdere keren eigen risico voor het ziekenhuis?

De overheid heeft vastgesteld hoe de kosten voor zorg in het ziekenhuis in rekening mogen worden gebracht. De eerste keer dat je voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, wordt een traject geopend. Dit traject wordt ook wel een DBC genoemd. Vanaf dat moment worden alle kosten voor je bij elkaar opgeteld. Zo’n DBC mag maximaal 120 dagen open staan. Na 120 dagen wordt de DBC gesloten en kan de zorgverlener de zorg declareren. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend. Wanneer je langere tijd achter elkaar naar het ziekenhuis moet, wordt de DBC dus na 120 dagen gesloten en wordt een vervolg-DBC geopend op de 121e dag. Dit proces herhaalt zicht steeds na maximaal 120 dagen, zolang je onder behandeling bent. Als je in een bepaalde periode niet in het ziekenhuis bent geweest, ontvang je hier natuurlijk geen rekening voor.

Het kan zijn dat je na betaling van je eigen risico voor een DBC, nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die voor jou geopend wordt. Misschien wordt een vervolg- DBC in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval kan eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht worden. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Je zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.