Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijg je vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Spraakvervangende hulpmiddelen krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt voor vergoeding in aanmerking als je niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kunnen zij op een directe manier aan gesprekken deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt de selectie verfijnen op: spraakvervangende hulpmiddelen.


Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose van jouw behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom je deze voorziening nodig hebt. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van jouw leverancier moet je hierbij insturen. Je kunt dit e-mailen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Je leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kun je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring aan ons vragen. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.


Heb je de apparatuur niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordeling: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.