Vergoeding spraakversterker

Wat krijg je vergoed voor een spraakversterker? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een spraakversterker krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt voor vergoeding van een spraakversterker in aanmerking als je een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd en je daarom een stemprothese hebt.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: spraakversterkers.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Dit doe je door de een e-mail te sturen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Voeg daarbij een voorschrift van de medisch-specialist waarin staat welke voorziening je nodig hebt.


Dit hulpmiddel wordt jouw eigendom. Als je geen goed hulpmiddel meer hebt, dan kun je dat laten vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een overeenkomst hebben. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.