Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt solo-apparatuur vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: soloapparatuur.


Je moet altijd toestemming (een akkoordverklaring) bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je doet dit door een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom je de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan negen maanden en een offerte van jouw leverancier te e-mailen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet je alleen toestemming aan ons vragen als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Je doet dit op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.


Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Heb je de apparatuur niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.