Vergoeding hulphond

Wat krijg je vergoed voor een hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een hulphond krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je krijgt een diagnose voor een hulphond als je helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. Je krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,- per jaar.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de hulphond betaal je geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hulphond betaal je wel eigen risico.Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: hulphond.

Voor een eerste aanvraag heb je altijd toestemming van ons nodig. Jij of jouw leverancier doet dit door het voorschrift van jouw ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuwe hulphond.


  • De hondenschool is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • De hondenschool voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De hondentrainer heeft één van de volgende trainingen gevolgd: Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2. Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • Je krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Je leent de hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuwe hulphond.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.