Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijg je vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en/of matras wordt vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als je een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van je keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor het anti-decubitus matras. Het anti-decubitus zitkussen valt wel onder het eigen risico.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt de selectie verfijnen op: anti-decubitus zitkussen en anti-decubitus matras.


Je moet aan de leverancier een medische diagnose van je arts laten zien. Je arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan ons. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.

Je leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt je eigendom als je dit langdurig nodig hebt. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Als je het matras niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZdirect via mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Het matras wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.