Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Wat krijg je vergoed voor vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:


 1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
 3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht.
 4. De arts plaatst een of twee embryo's in de baarmoederholte.

Je arts kan, afhankelijk van je medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een IVF-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.


IVF- en ICSI-behandelingen krijg je vergoed uit de basisverzekering. Je hebt een verwijzing nodig van een arts. In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebt. De behandelingen KI en IUI worden eveneens vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de bijbehorende hormoonpreparaten.


Je krijgt 3 pogingen vergoed. Een poging telt pas als stap 2 (de follikelpunctie) is geslaagd. Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn.


Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst. Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Voor stap 3 en 4 kun je alleen terecht in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:


 • Academische ziekenhuizen
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg)
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle)
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg)
 • VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp

disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.