Vergoeding voedingshulpmiddel (sonde)

Wat krijg je vergoed voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als je een diagnose hebt voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in jouw maag gebracht.


De hulpmiddelen voor voeding worden jouw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijg je in bruikleen.


Deze hulpmiddelen worden vergoed als je een diagnose hebt voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijg je als:

  • je niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding
  • je een stofwisselingsstoornis hebt
  • je een voedselallergie hebt
  • je een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed
  • je een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Je diëtist kan door dit instrument bepalen of je risico hebt op ondervoeding

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Een uitwendige voedingspomp krijg je in bruikleen en gaat niet af van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding


Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring (toestemming) aanvragen bij ons. Jouw arts moet aangeven welke beperkingen je hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn. Je kunt dit e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft je alleen een aanvraag te doen als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor jou.


De leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen 4 uur. Vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.