Vergoeding trippelstoel

Wat krijg je vergoed voor een trippelstoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt een trippelstoel vergoed uit de basisverzekering. Met een trippelstoel kun je je in huis zittend verplaatsen. Dit kan nodig zijn wanneer het voor jou belangrijk is om jouw handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je de trippelstoel leent. Koop je dit hulpmiddel? Dan betaal je ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.


Je kunt jouw selectie verfijnen op: trippelstoelen.


Je hebt vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig. Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelen zij dit voor jou. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Stuur je aanvraag naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl met de volgende gegevens:


  • De medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat jouw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.

Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZdirect via mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.