Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Wat krijg je vergoed voor tandheelkunde in bijzondere gevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als je gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

In bijzondere gevallen krijg je tandheelkunde vergoed uit de basisverzekering:


  • Als je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
  • Als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt die ervoor zorgt dat zonder tandheelkundige zorg je gebit de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.
  • Als je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie tandheelkunde vanaf 18 jaar.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering100%
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
Tand 1 Geen vergoeding
Tand 2 Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel uit kan maken van je behandeling, betaal je soms wel een eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld: je krijgt een nieuw kunstgebit. Je betaalt dan geen eigen bijdrage voor de bijzondere tandheelkunde. Maar je betaalt wel 25% eigen bijdrage voor je kunstgebit, omdat dit de wettelijke eigen bijdrage is voor een kunstgebit.
Via Vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar en andere pagina's over tand- en mondzorg vind je op welke tand- en mondzorg eigen bijdrages van toepassing zijn.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons vragen. Deze toestemming vraag jij of je zorgverlener bij ons aan via mbz.mondzorg@cz.nl. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:


  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
  • Relatienummer van deze persoon bij ons.
  • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
  • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

We beoordelen of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl External link.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.