Vergoeding revalidatie

Wat krijg je vergoed voor revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist krijg je vergoed uit jouw basisverzekering als je een verwijzing hebt van jouw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist als je zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:


  • stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
  • verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor je meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Ook vergoeden wij de kosten van geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.


De vergoeding krijg je als je naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Oncologische nazorg

Een bijzondere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie of na andere chirurgische ingrepen met ernstige lichamelijke beperkingen tot gevolg. Andere vormen van nazorg vallen niet onder oncologische revalidatie maar worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of psycholoog. Deze zorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering vergoed. Voor deze soorten zorg bestaan andere vergoedingen uit de basisverzekering of aanvullende verzekering:


2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: ziekenhuis en vervolgens op revalidatiecentra.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling zonder opname moet je vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Alleen dan vergoeden wij de kosten van de behandeling volgens je verzekeringsvoorwaarden. Met een akkoordverklaring heb je vooraf zekerheid over de hoogte van je vergoeding. Ga je naar een zorgverlener die een contract met ons heeft voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens CZdirect de beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring aan te vragen. De gecontracteerde zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als CZdirect dat doet en zal de akkoordverklaring voor je regelen. Lees er meer over.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf zelf bij ons een akkoordverklaring aanvragen. Je zorgverlener kan dat eventueel ook voor je doen.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.