Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijg je vergoed voor verpleging en verzorging vanuit je persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je verpleging en verzorging bij je thuis nodig? Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ).
  • Palliatieve terminale zorg.
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar.

* Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt vanaf 1 januari 2017 uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een zorgverlener die een contract met ons heeft. Deze zorgverlener regelt je zorg.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Verpleging en verzorging met een pgb krijg je vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in je indicatie staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7 van het pgb-reglement (PDF).

Eigen bijdrage en eigen risico

Je betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kies je zelf van wie je zorg krijgt. Dat kan zijn van een thuiszorgorganisatie, maar ook van een familielid of kennis. Je sluit zelf wel een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb heb je een akkoordverklaring van ons nodig.
Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

Je kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor je doen.
Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo en Jeugdwet
Heb je een indicatie voor de zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, bijvoorbeeld begeleiding? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kun je terecht bij je gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heb je een indicatie voor opname in een Wlz-instelling, maar wil je de zorg liever thuis ontvangen? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kun je terecht bij je zorgkantoor. Lees meer op de site van CZ zorgkantoor.

Je zorg liever laten regelen?

Wil je liever dat CZ de verpleging en verzorging voor jou regelt? Geef dat dan aan bij je wijkverpleegkundige. Dan krijg je je zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij jou in de buurt.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.