Vergoeding GGZ vanaf 18 jaar

Wat krijg je vergoed voor hulp in de GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Psychische problemen hebben te maken met je gevoelens en gedachten. Het kan zijn dat je geestelijk in de knoop zit en psychologische hulp nodig hebt. Dan ga je hiermee eerst naar je huisarts. Hier kun je mogelijk geholpen worden door een Praktijkondersteuner (POH-GGZ). Als je klachten aanhouden of erger worden, kun je een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijg je een vergoeding uit jouw basisverzekering.

* Generalistische basis GGZ

Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg bij een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat je lichte tot matige klachten hebt, of stabiele chronische problemen.

* Gespecialiseerde GGZ

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De behandeling kan plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut. Je krijgt een vergoeding voor gespecialiseerde GGZ zonder opname of de eerste 3 jaar mét opname. Heb je na drie jaar nog een opname en behandeling nodig in een instelling? Dan krijg je dit vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz).


Ben je jonger dan 18 jaar? Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.


Ben je 18 jaar of ouder en heb je psychische problemen? Dan krijg je een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit je basisverzekering.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Voorkom financiële verrassingen


 1. Zorg voor een verwijzing
  Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, straatdokter, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Voor behandeling zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.

  Je hebt deze verwijzing niet (opnieuw) nodig als het gaat om spoedzorg. Of als je van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

 2. Ga naar een gecontracteerde zorgverlener
  Je krijgt de vergoeding als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Bij een gecontracteerde zorgverlener ben je verzekerd van zorg/een therapie die voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Welke therapieën dat zijn, lees je in de lijst van interventies binnen de GGZ, die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld.

  Wil je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien minder vergoed. Dat is afhankelijk van de verzekering die je hebt. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Vraag ook of jouw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijg je de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Heeft jouw zorgverlener geen kwaliteitsstatuut? Dan vergoeden we jouw zorg niet.

 3. Basis GGZ? Één traject per kalenderjaar
  Zijn voor de behandeling van dezelfde zorgvraag meer trajecten nodig in één kalenderjaar? Dan moet je waarschijnlijk worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms zijn uitzonderingen mogelijk. Laat je vóór je behandeling informeren. Bel onze klantenservice op 088 555 77 77 of lees de voorwaarden in het reglement

 4. Zeg je afspraak op tijd af
  Je krijgt geen vergoeding als je een afspraak voor psychische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Waar krijg je géén vergoeding voor

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kun je terecht bij jouw gemeente. Je krijgt ook géén vergoeding voor onder andere:

 • Hulp bij problemen over werk, school of relatie
 • Intelligentieonderzoek
 • Dyslexiebehandeling
 • Coaching, training, cursussen
 • Orthopedagogische zorg
 • Behandeling van obesitas en eetverslaving
 • Keuringen

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Word je behandeld door je huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaal je geen eigen risico. Je betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts of GZ-psycholoog.


Hoe snel kan je terecht bij: GGZ?

Heb je geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Hiervoor hanteert PZP de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid:


 • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kan je binnen 4 weken terecht.
 • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoef je niet langer dan 3 weken te wachten.
 • Start van ambulante behandeling (zorg zonder opname in een instelling of ziekenhuis) binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
 • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
 • Als je met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij je woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van je keuze? Dan kan je in een aantal gevallen gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling is echter niet altijd mogelijk. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties meestal niet succesvol.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.