Vergoeding fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijg je vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk je maximale vergoeding.

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

Staat je aandoening in de lijst? Dan krijg je een deel van de eerste 20 behandelingen alleen vergoed als je één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener vanaf 21e behandeling.
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener vanaf 21e behandeling.
StartGeen vergoeding
Basic 9 behandelingen per jaar
Extra18 behandelingen per jaar

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Je vindt de verschillende tarievenlijsten hier.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Vanaf de 21e behandeling krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan je hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Krijg je geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar je vergoeding uit je aanvullende verzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Voor onderstaande behandelingen sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, want zij bieden je de beste zorg.


 • Fysiotherapie bij lymfoedeem
  Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.

 • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
  De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

 • Bekkenfysiotherapie
  De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Ga je voor jouw behandelingen naar een fysio- of oefentherapeut zonder contract? Dan krijg je hetzelfde aantal behandelingen vergoed als bij een gecontracteerde fysiotherapeut. De vergoeding is dan 65% van het tarief dat wij met gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken. De rest betaal je zelf.

Wanneer je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.