Polis en gegevens wijzigen bij overlijden

Wat gebeurt er met de polis? Misschien staan hier meer verzekerden op. En wat als je iets wilt wijzigen?

Het meeste wordt voor je geregeld

In deze moeilijke periode heb je waarschijnlijk veel aan je hoofd. Daarom is het prettig om te weten dat de gemeente het overlijden aan ons doorgeeft. Je hoeft dit dus niet zelf te doen, behalve als:


  • de verzekerde een verdragsverzekerde of grensarbeider was.
  • de verzekerde in het buitenland is overleden.

Wij zetten de polis stop

Op de dag van overlijden kunnen nog zorgkosten gemaakt zijn. Daarom zetten we de dag na het overlijden de polis stop.

Wat gebeurt er als er meerdere verzekerden op één polis staan?

Je blijft verzekerd en krijgt een eigen polis met dezelfde voorwaarden en vergoedingen. Wij brengen de premie bij je in rekening vanaf de ingangsdatum van je nieuwe polis. Voor het betalen van je premie gebruiken wij het bij ons bekende rekeningnummer.


  • Als je premie automatisch betaald werd, blijft dat zo. De premie die voor je betaald werd op de oude polis, storten wij terug. Dat bedrag verrekenen we niet met de premie die je voor de nieuwe polis gaat betalen.
  • Als je deelnam aan de regeling gespreid betalen van het eigen risico, dan blijft dit zo op je nieuwe polis. Je ontvangt binnenkort een brief met meer informatie.
  • Stonden er kinderen op de polis? Dan komen zij ook op de nieuwe polis te staan.
  • Had je naaste een collectieve verzekering? Neem dan contact op met onze Klantenservice om te kijken wat dit voor je betekent.

Gegevens wijzigen

Wil je je gegevens wijzigen, zoals het postadres, de betaalwijze of het rekeningnummer? Dat doe je eenvoudig via Mijn CZ.