Vergoeding zwangerschapsonderzoek

Wat krijg je vergoed voor een zwangerschapsonderzoek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Tijdens je zwangerschap heb je recht op prenatale screening, zoals een 20-weken echo. Prenatale screening heeft als doel eventuele aandoeningen of complicaties vroeg op te sporen. De screening kan uit een aantal onderdelen bestaan:


Counseling

Dit is uitleg over prenatale screening door je verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zo kun je een goede beslissing maken voor een van de onderzoeken. Een gesprek na een onderzoek valt ook onder counseling. De vergoeding komt uit je basisverzekering en je betaalt hiervoor geen eigen risico.


Combinatietest

Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind Downsyndroom heeft. De test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Heb je een medische indicatie? Dan krijg je de combinatietest vergoed uit je basisverzekering.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kan je kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Je bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom, het Edwardsyndroom en het Patausyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. De NIPT wordt vergoed uit de basisverzekering indien je een medische indicatie hebt. De NIPT valt onder je eigen risico.


Heb je geen medische indicatie? Dan kan je sinds 1 april 2017 ook een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van de overheid. Je betaalt hiervoor zelf € 175,- aan de instantie die de NIPT uitvoert.


Heb je voor 1 april 2017 een NIPT laten doen? Dan krijg je die dus alleen vergoed als je hiervoor een medische indicatie had.


Prenatale test in het buitenland

Heb je in het buitenland een niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten doen en was de uitslag positief? Dan krijg je invasieve diagnostiek als vervolgonderzoek vergoed.


Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), beter bekend als de 20-weken echo

Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats rond de twintigste week van de zwangerschap. Met dit onderzoek kunnen eventuele lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord. De vergoeding komt uit de basisverzekering en je betaalt geen eigen risico.


Laboratoriumonderzoek

Het kan tijdens je zwangerschap noodzakelijk zijn om laboratoriumonderzoek zoals bloedonderzoek uit te voeren. De vergoeding komt uit de basisverzekering en je betaalt hiervoor eigen risico.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je betaalt alleen voor een NIPT zonder medische indicatie een eigen bijdrage van € 175,-. Voor de andere onderzoeken betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Je kunt je selectie verfijnen op: prenatale screening.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.