Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijg je vergoed voor zorg voor zintuiglijk beperkten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Behandeling

Je krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om zorg voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. Je leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.


Van wie heeft je een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd.
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt.
  • Je heeft geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een gecontracteerde zorginstelling. Je zorginstelling weet wanneer hier sprake van is.

Opname

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt je verblijf langer dan 1 jaar? Dan heb je een akkoordverklaring nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer je voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.


Niet-gecontracteerde zorg

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.


Reiskosten

Ga je of je kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk kom je in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. Je hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoedingJe hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus of audioloog. Deze kan bepalen of je aan de landelijke voorwaarden voor deze zorg voldoet (‘NOG-verwijsrichtlijn’).

Moet je voor behandeling naar een instelling? Mogelijk kom je in aanmerking voor zittend ziekenvervoer.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: zintuiglijk gehandicapt

Hoe snel kan je terecht bij: zintuiglijk gehandicaptenzorg?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. Je kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.