Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijg je voorwaardelijk vergoed. Bekijk voor welke behandelingen en medicijnen dat geldt.

Wat krijg je vergoed?

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht.


Voorwaardelijke vergoedingen in 2017

  • Dendritische celtherapie (immuuntherapie) voor de behandeling van huidkanker.
  • Sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage. Voorwaarde voor vergoeding is dat je meedoet aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.
  • Behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie.
  • Behandeling van patiënten met BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker.
  • De behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.
  • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta) voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus Erythematodes (SLE).
  • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.
  • Autologe vet transplantatie (AFT). Nieuwe reconstructietechniek waarbij vetcellen worden getransplanteerd naar de borst.
  • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Ga je naar ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.