Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Heb je diabetes en heeft jouw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk je vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer je diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijg je elk jaar een voetonderzoek (screening) bij jouw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.


De vergoeding geldt als je naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van je polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaal je geen eigen risico.

Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel eigen risico.Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Wat regel je zelf?

Je hebt een verwijzing nodig.

Waar kun je terecht?

Jouw huisarts kan je aangeven of je de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen jouw huisarts en andere zorgverleners zoals een podotherapeut) vergoed kunt krijgen. Is er geen ketenzorgprogramma bij jouw in de buurt, heb je diabetes mellitus type 1 of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Bekijk in Zorgvinden onze gecontracteerde podotherapeuten.


Als je kiest voor een niet-gecontracteerde podotherapeut dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.).


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.