Vergoeding podotherapie en andere voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

Je hebt diabetes en je huisarts of podotherapeut heeft vastgesteld dat je in zorgprofiel 2, 3 en 4 valt. Bekijk je vergoeding voor podotherapie en andere voetzorg.

Wat krijg je vergoed?

Als je diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, krijg je alle noodzakelijke zorg uit je individueel zorgplan vergoed uit je basisverzekering.


Valt je zorg onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan krijg je zorg binnen een een zorggroep. Je huisarts of therapeut organiseert deze zorg. Je krijgt deze zorg altijd vergoed. Vraag je huisarts of je deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.


Valt je zorg niet onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij je in de buurt is of omdat je Diabetes Mellitus type I hebt? Dan krijg je de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als je wordt geholpen door een huisarts of podotherapeut betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een internist of andere medisch specialist? Dan betaal je wel eigen risico.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Wat regel je zelf?

  • Vraag je huisarts of podotherapeut om te bepalen welk zorgprofiel je hebt.
  • Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Vraag dan vooraf een verwijzing van je huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Waar kun je terecht?

Neem je deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes?

Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld je huisarts binnen een zorggroep. Vraag je huisarts of je deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.


Wordt je voetzorg niet verleend door of via de zorggroep?

Dan kies je zelf een podotherapeut. Vind een podotherapeut. De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.