Vergoeding voetbehandeling diabetes

Als je diabetes hebt, dan heb je soms podotherapie of andere voetzorg nodig. Je huisarts bepaalt jaarlijks of voetzorg voor je medisch noodzakelijk is. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je Diabetes zorgprofiel.

Wat krijg je vergoed?

Wanneer je diabetes mellitus hebt, krijg je elk jaar een voetcontrole. De huisarts of podotherapeut kijkt daarbij wat het risico is op Ulcus (huidzweer).


Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s-classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren stelt de huisarts of podotherapeut je zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel bepaalt de zorg die je vergoed krijgt. Je basisverzekering vergoedt:


  • 1 screening per jaar door je huisarts, of
  • 1 screening per jaar door de podotherapeut na doorverwijzing van je huisarts

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als je wordt geholpen door een huisarts of podotherapeut betaal je geen eigen risico

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2017 en 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico


Vinden er niet-medisch noodzakelijke behandelingen plaats die niet vergoed worden? Dan moet je daarover door je podotherapeut of pedicure ingelicht zijn. Ook moet je je toestemming hiervoor hebben gegeven.

Kies je zorgprofiel en bekijk je vergoeding

Je zorgprofiel bepaalt je vergoeding. Kies je zorgprofiel en bekijk je vergoeding:


Hoe snel kan je terecht bij: podotherapie?

Na het eerste contact kan je binnen 3 weken terecht voor behandeling. In spoedsituaties kan je uiteraard eerder terecht.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.