Vergoeding orthopedische schoenen

Wat krijg je vergoed voor orthopedische schoenen? Bekijk je vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Orthopedische schoenen krijg je vergoed uit je basisverzekering. De schoenen zijn je eigendom. Vraag altijd een verwijzing van je huisarts. De huisarts schat in of je complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij je rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een eigen bijdrage.


Deze eigen bijdrage is in 2018:

  • Tot 16 jaar: € 69,-
  • Vanaf 16 jaar: € 138,00

Eigen risico

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.


Je kunt je selectie verfijnen op: orthopedische en semi orthopedische schoenen of orthopedische voorzieningen confectieschoenen.


Vraag altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Je aanvraag kunt je sturen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Stuur met deze akkoordverklaring mee:


  • een medische diagnose van een arts.
  • een offerte van de leverancier.

disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.