Vergoeding voor aanpassingen aan confectieschoenen

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt de aanpassing vergoed uit je basisverzekering. Vraag altijd een verwijzing van je huisarts. De huisarts schat in wat de voetzorg inhoudt en kijkt of je complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij je rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Wat betaal je zelf?

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die aanpassingen aan confectieschoenen nodig hebben de schoenen zelf. Alleen de aanpassingen komen voor vergoeding in aanmerking.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.


Vraag altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Je kunt dit e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Stuur met deze akkoordverklaring mee:

  • Een medische diagnose van een huisarts, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde.
  • Een offerte van de leverancier.

disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.