Vergoeding voetbehandeling diabetes

Wat krijg je vergoed voor een voetbehandeling bij diabetes? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De voetbehandeling bij diabetes krijg je vergoed uit de basisverzekering.


Wanneer je diabetes mellitus hebt, vindt jaarlijks voetcontrole en –onderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren, wordt een zorgprofiel vastgesteld. Meer informatie vind je in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.


Bij zorgprofiel 1 krijg je 1 keer per jaar screening en 1 keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek.


Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijg je de zorg die is opgenomen in het individuele behandelplan. Hierin staat informatie over het aantal behandelingen, controles en diagnostiek. ??De zorg bij Diabetes Mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om je te begeleiden bij je aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.


Is er geen sprake van ketenzorg, bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij je in de buurt is, of omdat je Diabetes Mellitus type I hebt? Dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.


De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.


2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt voor voetbehandeling bij diabetes alleen eigen risico wanneer je wordt geholpen door een internist of andere medisch specialist. Als je wordt geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure betaal je geen eigen risico.


In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.). En wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan heb je vooraf een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.