Vergoeding ziekenvervoer (zittend)

Wat krijg je vergoed voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je zorg nodig en moet je naar een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of andere zorginstelling? En krijg je deze behandeling vergoed vanuit je basisverzekering? Dan krijg je misschien een vergoeding voor vervoerskosten.


Je hebt recht op een reisvergoeding als:


  • Je een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
  • Je een radiotherapie- of chemotherapiebehandeling moet ondergaan.
  • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
  • Je afhankelijk bent van een rolstoel.
  • Je intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
  • Je voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. Je hebt recht op een vergoeding als je voor deze behandeling per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van je huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt de voorwaarde dat wij de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Je krijgt vergoed:


  • Vervoer door een gecontracteerde vervoerder: je ontvangt per keer een vergoeding tot maximaal 200 km per enkele reis.
  • Vervoer door niet-gecontracteerde vervoerder: je ontvangt een restitutievergoeding. Dat is 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverleners. De vervoerder moet wel een TX-keurmerk hebben. Dat is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor vervoer.
  • Met eigen vervoer: je ontvangt in 2017 € 0,28 per kilometer op basis van de snelste weg volgens de routeplanner Routenet.
  • Met het openbaar vervoer: je krijgt 100% vergoed op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer.

*Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners/leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.


Werk je in Nederland maar woon je in het buitenland? Of heb je onze toestemming gekregen voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen. Bekijk hiervoor onze brochure.


Twijfel je of je in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met de afdeling Medische Beoordelingen van CZdirect: mbz.vervoer@cz.nl.

Eigen bijdrage

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2017 is de eigen bijdrage € 100,-. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we jouw eigen bijdrage voorschieten. Je ontvangt van ons later een rekening.


Verblijf je in een Wlz-instelling en moet je voor een behandeling (die je basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: taxivervoerder.


Je hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres of scan het formulier in of stuur het digitaal naar: mbz.vervoer@cz.nl.

CZdirect
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg


Reis je met een van onze gecontracteerde taxibedrijven? Dan betalen we direct aan het taxibedrijf. Daar hoef je niets voor te doen. Wil je eigen vervoer en/of openbaar vervoer declareren of maak je gebruik van een niet-gecontracteerd taxibedrijf? Gebruik dan het declaratieformulier vervoerskosten zittend ziekenvervoer.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.