Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Welke reiskosten krijg je vergoed als je naar het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum gaat met de auto, taxi of het openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Voorwaarden vergoeding

Heb je zorg nodig en moet je naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? En krijg je deze behandeling vergoed vanuit je basisverzekering? Dan krijg je een vergoeding voor reiskosten binnen Nederland als:


 • Je afhankelijk bent van een rolstoel.
 • Je een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • Je een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan (vervoer in verband met het voor- en natraject valt hier niet onder).
 • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
 • Je kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • Je voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van je huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Dit krijg je vergoed

Voldoe je aan de voorwaarden? Kijk wat je krijgt vergoed.


Eigen vervoer

 • Je krijgt in 2018 € 0,30 per km o.b.v. de snelste weg volgens Routenet.
 • Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Openbaar vervoer

 • Je krijgt 100% vergoeding o.b.v. de tweede klasse van het openbaar vervoer.
 • Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Gecontracteerde taxi

 • We vergoeden de taxikosten tot maximaal 200 km per enkele reis.
 • CZ betaalt direct aan het taxibedrijf.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Eigen bijdrage en eigen risico

We verrekenen de vergoeding eerst met je eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:


Eigen bijdrage

In 2018 is de eigen bijdrage € 101. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we jouw eigen bijdrage voorschieten. Je ontvang van ons later een rekening.


Verblijf je in een Wlz-instelling en moet je voor een behandeling (die jou basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

Voor deze vergoeding betaal je naast de eigen bijdrage ook eigen risico. Het eigen risico wordt in rekening gebracht na de eigen bijdrage. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Daarnaast heb je misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: taxivervoerder.


Je hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres of scan het formulier in of stuur het per e-mail naar onze afdeling medische beoordeling.


CZdirect
Postbus 90152
5000 LD Tilburg


Ga je naar een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Werk je in Nederland of woon je in het buitenland? Of heb je toestemming van ons voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen. Bekijk onze brochure zittend ziekenvervoer


Kies je voor een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijg je alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.