Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijg je vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie Cystische Fibrose (CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar. Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit jouw basisverzekering. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen te vernevelen en in te ademen. Via een mondstuk of kapje worden de medicijnen ongeveer 15 tot 20 minuten ingeademd. Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico. De vergoeding van toebehoren (zoals slangetjes en maskers) en hypertoon zout valt wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: vernevelaar.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming (een akkoordverklaring) aan ons vragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl


Als het apparaat niet meer goed werkt, kun je deze vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een overeenkomst hebben. Ga je naar een leverancier waarmee we geen overeenkomst hebben? Dan moet je vooraf toestemming (een akkoordverklaring) bij ons aanvragen.


Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZdirect: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.