Vergoeding verbruiksartikel

Wat krijg je vergoed voor een verbruiksartikel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Verbruiksartikelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Voorbeelden van verbruiksartikelen zijn injectiespuiten, verbandmiddelen en spoelapparatuur.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.


Om bovenstaande vergoeding te ontvangen, moet je verbruiksmaterialen online bestellen als je ze niet met spoed nodig hebt.


Je krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Er is dan sprake van een complexe wond of een chronisch huiddefect. Je behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft dit aan op een verwijzing en/of formulier. Deze lever je in bij je apotheek of medisch speciaalzaak. Zij leveren je dan een passende oplossing. Gebruik je de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze niet vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt de selectie verfijnen op: verbruiksartikelen.


Verbruiksmaterialen die je niet met spoed nodig hebt, kun je online bestellen bij Medireva door te mailen naar info@medireva.nl of te bellen naar Medireva op 0800 0 201 201.

Heb je hulpmiddelen met spoed nodig of moet een hulpmiddel aangemeten worden? Dan bel je de CZ Hulpmiddelenlijn: 088 555 77 88. Je krijgt dan nog steeds de maximale vergoeding en hoeft niet extra te betalen.


Als het hulpmiddel dat je nodig hebt niet door deze leveranciers wordt geleverd, kun je natuurlijk gebruikmaken van elke andere leverancier met wie CZdirect een contract heeft.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je toestemming (een akkoordverklaring) aan ons vragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw arts samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.