Geïndexeerde tarieven 2018

Een aantal eigen bijdragen en maximale vergoedingen wordt door de overheid geïndexeerd. Dit betekent dat de eigen bijdragen en de maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van de zorg of het hulpmiddel.


Dit zijn de geïndexeerde tarieven voor 2018:

Eigen bijdragen

Zorg / hulpmiddelEigen bijdrage
Brillenglazen (voor verzekerden tot 18 jaar) en lenzen op medische indicatie:
• Lenzen/glazen per kalenderjaar met een gebruiksduur korter dan 1 kalenderjaar € 115,-
• Een eenzijdige aanpassing (1 lens of 1 glas) per kalenderjaar met een gebruiksduur korter dan 1 kalenderjaar € 57,50
• Per lens/glas bij gebruik langer dan 1 kalenderjaar € 57,50
Orthopedisch schoeisel / Allergeenvrije schoenen:
• voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 69,- per paar
• voor verzekerden ouder dan 16 jaar

€ 138,- per paar

Zittend ziekenvervoer € 101,- per jaar
Eigen bijdrage kraamzorg, thuis of in het kraamhotel € 4,30 per uur
Eigen bijdrage in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak € 17,- per dag
Bovengebit op implantaten 8%
Ondergebit op implantaten 10%
Reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder) 10%
Eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische indicatie € 347,81
Hoortoestellen25% vanaf 18 jaar

Maximale vergoedingen

Zorg / hulpmiddelVergoeding
Kraamzorg in instelling zonder medisch noodzaak€ 122,50 per dag
Vergoeding vervoer€ 0,30 per km
Pruik € 431,-