Vergoeding stoppen met roken

Wat krijg je vergoed voor de begeleiding en hulpmiddelen bij het stoppen met roken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wil je graag stoppen met roken, maar lukt dit niet zelf? Je krijgt één keer per jaar een vergoeding voor stoppen met roken begeleiding uit de basisverzekering. Soms worden ook de voorgeschreven medicijnen uit de basisverzekering vergoed. Je vergoeding hangt af van de begeleiding die u krijgt.


 • Vergoeding korte stopadviezen
  Een kort stopadvies is een (éénmalig) stopadvies dat je krijgt van de zorgverlener waar je voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Bijvoorbeeld je medisch specialist of verloskundige. Voor medicijnen en nicotinevervangende middelen krijg je bij een kortdurend stopadvies géén vergoeding.
 • Vergoeding intensieve stoppen met roken begeleiding
  Stop je met roken in een intensief traject met stopcoach? Dan krijg je een vergoeding uit de basisverzekering voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding, op locatie, telefonisch of online. Bij intensieve begeleiding worden de volgende voorgeschreven medicijnen en nicotinevervangende middelen vergoed als deze volgens je behandelaar noodzakelijk zijn voor de behandeling:

  - Medicijnen
  Bupropion (Zyban), Varenicline (Champix) en Nortriptyline (Nortrilen) .
  - Nicotinevervangende middelen
  Pleisers, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom.

  Je krijgt de vergoeding voor deze medicijnen of nicotinevervangende middelen als u ze afneemt bij ApotheekZorg of Thuisapotheek. Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij Zorroo Zorggroep, het Rode Kruis ziekenhuis of één van de gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheken? Dan krijg je de medicijnen of nicotinevervangende middelen van hen.

  Kies je voor een andere apotheek? Dan krijg je een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

  Je krijgt een vergoeding voor begeleiding als je naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen voor begeleiding bij stoppen met roken.

  Ga je naar een zorgverlener waar we geen afspraken mee hebben gemaakt over stoppen met roken? Dan krijg je een lagere vergoeding. Gaat u naar een andere soort zorgverlener? Dan krijg je geen vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In sommige gevallen is een stoppen-met-roken training onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg) via uw huisarts. In dat geval betaalt u geen eigen risico voor de begeleiding, maar wel voor de medicijnen.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

 • Kort stopadvies krijg je van een zorgverlener waar je voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Kort stopadvies wordt gegeven door een huisarts, tandarts, verloskundige GZ-psycholoog, medisch specialist, tandarts, fysiotherapeut of diëtist.
 • Voor intensieve begeleiding kun je terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een zorgverlener. Je kunt zoeken op stoppen met roken (SMR) – begeleiding. Ook sommige huisartsen bieden intensieve begeleiding aan voor stoppen met roken. Vraag je huisarts wat de mogelijkheden zijn.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let er dan op dan de zorgverlener is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Anders komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Medicijnen moeten altijd zijn voorgeschreven door een (huis)arts of bevoegde verpleegkundige. Nicotinevervangende middelen mogen ook door andere zorgverleners voorgeschreven worden.
 • Vergelijk het aanbod en de prijzen voor intensieve begeleiding in de tarieventool.
 • De levering van uw medicijnen of nicotinevervangende middelen kan verschillen:
  - Schrijf je huisarts de medicijnen of middelen voor? Zorg dan dat deze het recept naar ApotheekZorg of Thuisapotheek stuurt. Vraag uw huisarts ook SMR (stoppen met roken) op het recept te zetten. Daarna wordt alles bij je thuis bezorgd.
  - Bestelt een andere zorgverlener de nicotinevervangende middelen bij ApotheekZorg of Thuisapotheek? Dan krijg je misschien een ingevuld formulier mee. Dit formulier verstuur je naar ApotheekZorg of Thuisapotheek. Daarna worden de middelen bij je thuisbezorgd.
  - Volg je een stoppen-met-rokenprogramma bij één van de gekwalificeerde stoppen met roken begeleidingsapotheken, Zorroo Zorggroep, of het Rode Kruis ziekenhuis? Dan zorgen zij ervoor dat je jouw medicijnen of nicotinevervangende middelen krijgt.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.