Vergoeding stemprothese en tracheostoma

Wat krijg je vergoed voor een stemprothese en tracheostoma? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt voor vergoeding van een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen in aanmerking als je een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Alle leveranciers leveren door heel Nederland. Je kunt jouw selectie verfijnen op: spraakversterkers of trachea canule.


Er mogen maximaal 3 stuks tegelijkertijd in gebruik zijn. Mocht u meer dan 3 stuks nodig hebben, dan kunt u hiervoor een akkoordverklaring aanvragen.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Dit doe je door de medische indicatie van jouw medisch-specialist samen met een offerte van de leverancier te sturen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Dit hulpmiddel wordt jouw eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.