Vergoeding sta-orthese

Wat krijg je vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een sta-orthese krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een sta-orthese als je een dwarslaesie, quadriplegie of tetraplegie hebt.

Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico, behalve als het hulpmiddel individueel wordt aangepast en het niet meer geschikt is om nog door iemand anders gebruikt te worden.



Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: sta-orthese.


Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat::

  • een erkende en gediplomeerde leverancier;
  • een hulpmiddel dat voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden;
  • een levering van de orthese binnen 3 werkdagen na de intake;
  • een garantie van 5 jaar op een nieuwe orthese;
  • een garantie van 1 jaar op de zitbroek, oprolgordels en bedieningsschakelaar;
  • een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd vooraf toestemming aan ons vragen (een akkoordverklaring). Dit doe je door de medische indicatie van jouw specialist samen met de offerte van leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden jouw eigendom. Overige sta-orthesen leen je.


Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen via mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.