Vergoeding advies door sportarts

Wat krijg je vergoed voor sportarts advies? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?


Consulten zoals sportmedisch advies bij blessures en inspanningsadvies bij revalidatiepatiënten krijg je vergoed uit de basisverzekering.


Sportmedisch onderzoek vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Je krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed als het advies wordt gegeven door een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.


2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
 • StartGeen vergoeding
  Basic € 150,- per jaar
  Extra € 200,- per jaar

  * Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Je vindt de verschillende tarievenlijsten hier.

  Eigen bijdrage

  Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

  Eigen risico


  Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

  Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

  Lees meer over het eigen risico

  Waar kun je terecht?

  Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

  Je kunt jouw selectie verfijnen op: sportmedisch advies.

  De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen;
   of
  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

  De therapeut

  De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.


  disclaimer
  We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


  Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.