Vergoeding schrijfmachine en rekenmachine

Wat krijg je vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je kunt voor vergoeding in aanmerking komen als je voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als je zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: schrijfmachines.


Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd;
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd vooraf toestemming (een akkoordverklaring) aan ons vragen. Dit doe je door de medische indicatie (hierin is aangegeven wat jouw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is) van jouw arts samen met de offerte van de leverancier te e-mailen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Gaat het om een brailleschrijfmachine? Dan ontvangen wij ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.


Je leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel jouw eigendom.


Hebt je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan ons door te e-mailen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.