Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Wat krijg je vergoed voor een robotmanipulator en eetapparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Robotmanipulatoren en eetapparaten worden vergoed uit jouw basisverzekering. Je kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als:


  • je dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat je niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.


Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • de robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd
  • garantie van 3 jaar
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Dat doe je door een e-mail te sturen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl.
Daarnaast:


  • moet je voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier
  • moet je voor vergoeding van een eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die je behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is

Je leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden jouw eigendom.


Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.