Vergoeding revalidatie

Wat krijg je vergoed voor revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist krijg je vergoed uit jouw basisverzekering als je een verwijzing hebt van jouw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist als je zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:


  • stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen
  • een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag
  • verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor je meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname;
  • deeltijd- of dagbehandeling in een revalidaitie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Ook vergoeden wij de kosten van geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.


Een bijzondere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie of na andere chirurgische ingrepen met ernstige lichamelijke beperkingen tot gevolg. Deze vorm van revalidatie valt onder de basisverzekering.


Andere vormen van nazorg vallen niet onder oncologische revalidatie maar worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of psycholoog en vallen onder de vergoeding voor oncologische nazorg. Deze zorg wordt via de aanvullende verzekering vergoed.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: ziekenhuis en vervolgens op revalidatiecentra.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling zonder opname moet je vooraf een akkoordverklaring hebben. Alleen dan vergoeden wij de kosten van de behandeling volgens je verzekeringsvoorwaarden. Met een akkoordverklaring heb je vooraf zekerheid over de hoogte van je vergoeding. Ga je naar een zorgverlener die een contract met ons heeft voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens ons de beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De gecontracteerde zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als wij dat doen en zal de akkoordverklaring voor je regelen.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je zorgverlener kan dat eventueel ook voor je doen. Lees er meer over.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.