Vergoeding prothese

Wat krijg je vergoed voor een prothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een prothese krijg je vergoed uit jouw basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een prothese, als je schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Wij vergoeden prothesen die je schouder, arm, hand, been of voet kunnen vervangen.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Gaat je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Stuur hierbij een voorschrift van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier mee.


Dit hulpmiddel wordt jouw eigendom. Als de prothese voor been of voet ook bestaat uit een microprocessorgestuurde knie, dan leen je deze knie. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Dan kun je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een offerte mee van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.


Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.