Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijg je vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kun je soms vergoed krijgen uit de basis- of de aanvullende verzekering.


Je krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in je uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals een borstprothese)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie).
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • misvorming van het benig aangezicht
  • goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • geboortevlekken
  • misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar mbz@cz.nl. Je bent verwezen door een arts.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.