Vergoeding OSAS/CPAP-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor OSAS/CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je moeite met ademhalen tijdens uw slaap? En ben je OSAS medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijg je CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit jouw basisverzekering. Minimaal één keer per jaar heb je persoonlijk contact met je leverancier. Deze bekijkt dan of de apparatuur nog doelmatig voor je is en of je nog recht hebt op vergoeding.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij bij ons. Dit doe je door voorafgaand een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van jouw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is. Je kunt deze aanvraag insturen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.
Bij het aanvragen van je akkoordverklaring voor OSAS/CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:


  • je moet de diagnose van de medisch specialist meesturen
  • de zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn
  • jou medisch specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest
  • uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken
  • uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Ga je naar een leverancier waar wij geen overeenkomst mee hebben? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij jouw eerste aanvraag.


Je leent dit hulpmiddel. Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.