Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Wat krijg je vergoed voor orthodontie in bijzondere gevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan het tand-kaak-mond-stelsel? Dan krijg je een vergoeding vanuit jouw basisverzekering. Het maakt niet uit naar welke orthodontist je gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, je krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed.


De tandarts of orthodontist rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering

Alleen in bijzondere gevallen: 100% als je toestemming van CZdirect hebt ontvangen.

StartGeen vergoeding
Basic

Geen vergoeding

Extra Geen vergoeding
Tand 1 Geen vergoeding
Tand 2 Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet je vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar: mbz@cz.nl. Stuur hierbij een gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg mee en het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.


Aan de hand van jouw aanvraag beoordelen we of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).


Allesoverhetgebit External link

Preventie controle External link


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.