Vergoeding orthese

Wat krijg je vergoed voor een orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een orthese nodig omdat je een lichaamsfunctie voorgoed kwijt bent? Dan krijg je de orthese vergoed vanuit je basisverzekering.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoedingEen brace die je nodig hebt om te sporten, wordt niet vergoed.


Vanaf 2018 hebben wij met gecontracteerde leveranciers nieuwe prijsafspraken gemaakt over orthesen. Orthesen die op elkaar lijken zijn samengevoegd in groepen, en per groep orthesen is voortaan één prijs afgesproken die voor alle leveranciers geldt. Dit heet een clusterprijs. De clusterprijs is de gemiddelde prijs van alle orthesen die in die groep vallen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: orthese.


Voor sommige complexe orthesen moet je contact opnemen met CZdirect voor een akkoordverklaring. Je doet dit door een e-mail te versturen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl met daarin de volgende gegevens: je naam, adres, geboortedatum, relatienummer, de verwijzing van je arts, een medische indicatie van je arts en het offerte van de leverancier. Je gecontracteerde leverancier zal je toelichten wanneer dit nodig is.


Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.