Vergoeding kunstgebit (klikgebit) op implantaten

Wat krijg je vergoed voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?


Basisverzekering

Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het kunstgebit (klikgebit) hierop, krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering. Deze vergoeding geldt alleen wanneer sprake is van een geheel tandeloze, ernstig geslonken kaak.


Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Aanvullende verzekering

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage (zie het kopje 'Eigen bijdrage' onder de tabel). Je kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit verschillende aanvullende verzekeringen. Bekijk de hoogte van de vergoeding in de tabellen. Let op: het maximale vergoedingsbedrag in onderstaande tabellen is een totaalbedrag voor al je behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus die uit de aanvullende verzekering vergoed worden.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering
  • 1x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 90% voor reparatie/rebasen
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
Tand 1 75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
Tand 2 75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 500,- per jaar*

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.


Eigen bijdrage

Je betaalt een eigen bijdrage voor een kunstgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.


Met een aanvullende verzekering kan je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaal je eigen risico.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Je kunt je selectie verfijnen op: klikgebit op implantaten of kunstgebit op implantaten.


Met gecontracteerde zorgverleners zijn er kwaliteitsafspraken gemaakt. Zij beoordelen je medische indicatie. Als je een kunstgebit (klikgebit) op implantaten krijgt, dan zijn daar vaak meerdere soorten zorgverleners bij betrokken, zoals de tandarts, implantoloog en chirurg. Met onze gecontracteerde zorgverleners is afgesproken dat één van hen, vaak de tandarts, eindeverantwoordelijk is voor je behandeling. Zo heb je één aanspreekpunt.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen via mbz@cz.nl. Stuur met je aanvraag de volgende gegevens mee:


  • je naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • je relatienummer
  • gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de eindverantwoordelijke behandelaar
  • het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog

Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten vanuit de basisverzekering.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).


Allesoverhetgebit External link

Preventie controle External link


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.