Vergoeding kunstgebit

Wat krijg je vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De volgende vergoeding geldt voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese).

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering
  • 1x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 90% voor reparatie/rebasen
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
Tand 1 75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
Tand 2 75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 500,- per jaar*

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.


De vergoeding uit je aanvullende verzekering geldt voor alle behandelingen bij de tandarts en kent een maximum bedrag per jaar. Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kun je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese heb je een wettelijke eigen bijdrage van 25%.

Vanaf 2017 betaal je ook een eigen bijdrage van 10% voor het repareren en rebasen van je kunstgebit.

De wettelijke eigen bijdrage kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit jouw aanvullende verzekering Tand1 of Tand2.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaal je eigen risico.


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).


Allesoverhetgebit External link

Preventie controle External link


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.