Vergoeding kraamzorg

Wat krijg je vergoed voor kraamzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

Je krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat je kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt normaalgesproken 8 dagen. Kies je een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijg je misschien minder vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Je betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Ben je bevallen in het ziekenhuis en heb je een medische indicatie waardoor je de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijg je kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Als je naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en je hebt nog recht op kraamzorg, ontvang je de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaal je over deze uren wel een eigen bijdrage.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum
Als je kraamzorg krijgt in het ziekenhuis of in het geboorte- of kraamcentrum en het is niet medisch noodzakelijk, dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage* van € 17,- per dag.

Als je zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief van € 122,50 per dag, betaal je het hogere bedrag als extra eigen bijdrage. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de aanvullende verzekering.

Kraamzorg thuis
Als je kraamzorg thuis krijgt, dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 4,30 per uur.

* De overheid bepaalt de wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Vraag kraamzorg uiterlijk vijf maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum aan via Mijn CZ External link.


Op zoek naar een ziekenhuis of geboortecentrum bij je in de buurt? Vind een ziekenhuis of geboortecentrum External link.


Ben je recent overgestapt naar CZdirect en heb je binnenkort kraamzorg nodig die je al via jou oude zorgverzekeraar geregeld hebt? Vergeet dan niet om dit aan ons door te geven.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.