Vergoeding kunstgebit (klikgebit) op implantaten

Wat krijg je vergoed voor kunstgebit (klikgebit) op implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering
Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het kunstgebit (klikgebit) hierop, krijg je een vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt alleen wanneer sprake is van een geheel tandeloze, ernstig geslonken kaak.


Je krijgt bij de basis- en aanvullende tandartsverzekeringen maximaal het wettelijk tarief vergoed:Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kun je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.Aanvullende verzekering
Als je geen toestemming van ons hebt, krijg je geen vergoeding uit de basisverzekering. Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage.
Je kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit verschillende aanvullende verzekeringen ‘Tand 1’ en ‘Tand 2’.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect100% van de kosten voor het klikgebit op implantaten wanneer je toestemming van CZdirect hebt ontvangen.
Tand 175% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- *
Tand 275% van de eigen bijdrage tot maximaal € 500,- *

* Het maximale vergoedingsbedrag in bovenstaande tabel is een totaalbedrag voor al je behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus die uit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Eigen bijdrage

In 2017 verandert de eigen bijdrage. Je betaalt een eigen bijdrage voor een klikgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.


Met een aanvullende verzekering kun je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage. Kijk hiervoor in bovenstaande tabel.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: klikgebit op implantaten.
Met gecontracteerde zorgverleners hebben wij kwaliteitsafspraken gemaakt en zij beoordelen je medische indicatie. Als je een kunstgebit (klikgebit) op implantaten krijgt, dan zijn daar vaak meerdere soorten zorgverleners bij betrokken, zoals bijvoorbeeld de tandarts, implantoloog en chirurg. Met onze gecontracteerde zorgverleners hebben wij afgesproken dat één van hen, vaak de tandarts, eindeverantwoordelijk is voor je behandeling. Zo heb je één aanspreekpunt

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan te vragen voor het plaatsen van de implantaten. Deze akkoordverklaring kun je of kan je zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Je doet dit door je gegevens samen met de medische indicatie door de eindverantwoordelijke behandelaar en het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog mee te sturen naar: mbz@cz.nl. Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten vanuit de basisverzekering.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).


Allesoverhetgebit External link

Preventie controle External link


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.