Vergoeding hulpmiddel voor telefonie

Wat krijg je vergoed voor een hulpmiddel telefonie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Software met beeld en tekstbemiddeling voor je smartphone of tablet vergoeden we uit de basisverzekering. Met deze software kun je toch gebruikmaken van telefonie als je doof of ernstig slechthorend bent. Je krijgt de vergoeding als je aan tenminste één van de voorwaarden voldoet.


  • Je bent volledig doof
  • Je hebt een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz
  • Als het stil is en iemand praat op normale sterkte tegen je, versta je met uw beste oor niet meer dan 50% van wat die persoon zegt. Zelfs als je een hoortoestel gebruikt.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Maar heb je toch software nodig met beeld en tekstbemiddeling om te telefoneren? Dan is er sprake van een bijzondere individuele zorgvraag. Je arts kan het hulpmiddel dan bij ons aanvragen met een recent audiogram.


Hulpmiddelen motorisch gehandicapten

Ben je motorisch gehandicapt? Dan kun je in aanmerking komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders. Ben je motorisch zeer zwaar gehandicapt? Dan kun je in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: Sign Call apparatuur.


Ga je naar een leverancier waarmee we geen overeenkomst hebben? Dan moet je altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een medische diagnose van de behandelend arts bijvoegen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is.
Heb je een auditieve handicap? Dan moet je een audiogram bijvoegen. Je kunt per e-mail een akkoordverklaring aanvragen door bovenstaande documenten te sturen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.