Vergoeding hoortoestellen

Wat krijg je vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Hoor je niet goed? Dan krijg je hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit je basisverzekering. Alle overige hoorhulpmiddelen krijg je 100% vergoed: ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaat uit een ontvanger en een zender.


Je hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat.
Je audicien kan dit verder aan jou uitleggen.


Ben je jonger dan 67 jaar en heb je nog geen hoortoestel? Dan heb je een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een KNO-arts of het audiologisch centrum.


Je krijgt batterijen bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel en oorstukjes volledig vergoed. Je krijgt de kosten van vervanging van batterijen of accu’s niet vergoed. Heb je al een hoortoestel of maskeerder? Dan kun je voor garantie, onderhoud en service gewoon naar de hoorketen of audicien gaan waar je altijd heen gaat. Wij vergoeden de rekening rechtstreeks aan de hoorketen of audicien.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect

Gecontracteerde leveranciers

  • Hoortoestellen en maskeerders: 75%
  • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Niet-gecontracteerde leveranciers

  • Hoortoestellen en maskeerders: 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief*. Minus de wettelijke eigen bijdrage van 25%.
  • Overige hoorhulpmiddelen: 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief*.
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding

*Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Je vindt de verschillende tarievenlijsten hier.


Wil jij van tevoren weten hoeveel jij zelf moet betalen? Vraag dit dan aan jouw audicien. Houd er wel rekening mee dat de audicien niet weet hoeveel eigen risico je nog moet betalen. Wil je weten hoeveel eigen risico je nog open hebt staan? Bekijk dit online via Mijn CZ External link.

Eigen bijdrage

In 2017 betaal je de wettelijke eigen bijdrage (vanaf 18 jaar) 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Heb je geen goed hoortoestel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.