Vergoeding hoortoestellen

Wat krijg je vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Hoor je niet goed? Dan krijg je hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit je basisverzekering. En overige hoorhulpmiddelen 100%, zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht.


Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.


Verder geldt...

  • Bij de eerste levering krijg je ook batterijen en accu's.
  • Gedurende 5 jaar krijg je oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed.
  • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijg je niet vergoed. Meer over extra services en producten voor uw hoortoestel.
  • Ben je jonger dan 67 jaar en heb je nog geen hoortoestel? Dan heb je een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag uw huisarts om een verwijzing)

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect

Gecontracteerde leveranciers

  • Hoortoestellen en maskeerders: 75%
  • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Niet-gecontracteerde leveranciers

  • Hoortoestellen en maskeerders: 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief*. Minus de wettelijke eigen bijdrage van 25%.
  • Overige hoorhulpmiddelen: 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief*.
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding

*Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Je vindt de verschillende tarievenlijsten hier.


Wil jij van tevoren weten hoeveel jij zelf moet betalen? Vraag dit dan aan jouw audicien. Houd er wel rekening mee dat de audicien niet weet hoeveel eigen risico je nog moet betalen. Wil je weten hoeveel eigen risico je nog open hebt staan? Bekijk dit online via Mijn CZ External link.

Eigen bijdrage

In 2018 betaal je (vanaf 18 jaar) de wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Heb je geen goed hoortoestel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.