Vergoeding gezondheidscursussen

Wat krijg je vergoed voor gezondheidscursussen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De kosten van gezondheidscursussen, die gericht zijn op het bevorderen van je gezondheid of waarin je leert omgaan met je ziekte vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Je bent dan zelf in staat om je gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding

Basisverzekering CZdirect

Geen vergoeding

StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
Extra€ 100,- per jaar

Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

De cursus wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een GGD;
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen);
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen;
 • een andere dan de hiervoor genoemde instanties, waarmee wij afspraken hebben gemaakt.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR))
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • IedereenEhbo
 • NIKTA
 • Nedcert

Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar ons stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname. Declareert de instantie niet rechtstreeks bij ons? Dan stuur je de rekening samen met het bewijs van deelname naar ons.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.